Türkiye Yayıncılar Birliği 2>

1985 yılında kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılık mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ve yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek için çalışan en eski aktif yayıncılık örgütüdür. Yönetim Kurulu Başkanlığı Kenan Kocatürk’ün yaptığı Birliğin 300’ün üzerinde yayınevi ve kitap dağıtımcısı üyesi bulunuyor. Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International Publishers Association–IPA) Türkiye’yi temsil eden tek üyesidir. Yayınlama ve ifade özgürlüğü alanında, kitap yayıncılığının sorunlarına odaklanan medya ve dava takibi yapmakta, üyelerini desteklemek için kampanyalar yürütür, her yıl özgür yayıncılık mücadelesiyle öne çıkan bir yazar ve yayıncıya ve bir bağımsız kitabevine Düşünce ve İfade ödülleri verir ve Yayınlama Özgürlüğü Raporu yayınlar. TÜYAP işbirliğiyle İstanbul ve Anadolu illerinde kitap fuarları düzenler, uluslararası kitap fuarlarında Türkiye’yi temsil eder, iki yılda bir Türkiye yayıncılığının gündeminin masaya yatırıldığı Türkiye Yayıncılık Kurultayı ve çeşitli sektörel danışma toplantıları ve çalıştaylara ev sahipliği yapar. Bilgi Eğitim işbirliğiyle yayıncılık üzerine sertifika programları hazırlar, sektörün gelişimi için mesleki ve sosyal konularda çeşitli projeler geliştirip uygular.