Sel Yayıncılık 2>

Sel Yayıncılık kuruluşundan bu yana dünya edebiyatının önemli ve güncel eserlerini literatüre kazandırma ereğinin yanı sıra oluşturduğu dizilerle toplumsal sorunları mercek altına almayı ve konu başlıklarını tartışmaya açarak bir külliyat oluşturmayı hedeflemektedir. Sosyal bilimler, kültürel bellek, LGBTİ&Queer, Feminizm ve Kadın gibi alanlarda yayınlarına devam eden Sel Yayıncılık, bu dizilerin oluşumunda yalnızca çeviri eserlerin değil yerel deneyimlerin de kitaplaştırıldığı dolayısıyla öznelerin sürece doğrudan katılımını önemseyen yatay bir yayıncılık politikası benimsemiştir.