Ruken Alp 2>

Ruken Alp, Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünden lisans derecesini almıştır.  Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı bölümden “Türkçe Şiirde “Kadın” Şairlerin Poetikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Akademik ilgi alanları arasında kadın hareketleri, kadın yazını, cinsiyet ve kimlik, erkeklik çalışmaları, edebiyat teorisi ve kuramları, modern edebiyat, edebiyat ve politika, dil ve söylem, karşılaştırmalı edebiyat ve Tanzimat sonrası Osmanlı edebiyatı yer alıyor. Sabancı Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Alp, Türkiye’nin bir çok ilinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler verdi. Edebiyat ve sinema, edebiyatta toplumsal cinsiyet gibi başlıklar altında eğitimler verdi.