Öykü Özçinik 2>

1986 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Antropoloji eğitimi aldı. 2014 yılından bu yana Sel Yayıncılık’ta editör olarak çalışmaktadır.