Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 2>

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedinde de belirtildiği gibi “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak” amacıyla 1990’da kuruldu. Kütüphane ve arşiv çalışmaları, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilerek kendilerine tahsis edilmiş tarihi binada 14 Nisan 1990’da başladı ve 28 yıldır Atatürk Kütüphanesi’ne bağlı bir birim olarak amaçları yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Vakıf, 13.000’i aşkın yayın ve binlerce belge derleyerek Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşivini oluşturması nedeniyle 2016’da PEN Türkiye Duygu Asena Ödülünü kazanmıştır. Kütüphane araştırmacılara kaynak sağlamanın yanısıra, paneller, sempozyumlar düzenleyerek, kadın konulu bibliyografyalar, kataloglar, thesaurus ve ajandalar yayınlayarak kadın araştırmalarına katkı sağlamaktadır.

www. http://kadineserleri.org/