İpek Şahbenderoğlu 2>

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2006 yılında; yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda “Halid Ziya Uşaklıgil’in Edebî Tenkitleri” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2010 yılında tamamladı. Dil ve Edebiyat, Eşik Cini, Hürriyet Gösteri, Varlık, Deli Kadın, Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Journal of Language and Literature Studies) gibi dergilerde, K24 internet sitesinde Türk edebiyatı üzerine çeşitli yazıları, makaleleri ve röportajları yayımlandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Seval Şahin’in yaptığı “Türk Edebiyatında Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi 1884-1928” başlıklı araştırma projesinde 2011-2014 yıllarında görev aldı, 2013 yılında Bağlam Yayınları’ndan çıkan Edebiyatın İzinde, Polisiye Edebiyat adlı kitapta konuyla ilgili çalışmaları yayımlandı. Yine 2014 yılında Sevgi Soysal’ın 1970’li yıllarda kaleme aldığı gazete yazılarını derlediği kitabı Türkiye’nin Kalbi, Kabul Günleri başlığı ile İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Ayrıca 2014 yılında Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyununun eleştirel basımını Çağrı Yayınları için yayına hazırladı. 2015 yılında Seval Şahin ile Sevgi Soysal edebiyatı üzerine çeşitli araştırma ve makaleleri içeren İsyankâr Neşe, Sevgi Soysal Kitabı’nın yanı sıra 2017 yılında yine Sevgi Soysal’ın TRT dönemi yazılarını ve radyo oyunlarını içeren Venüslü Kadınların Serüvenleri, TRT Günleri başlığı altındaki çalışması İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda, doktora eğitimine devam etmektedir.