Fatih Altuğ 2>

1977’de İstanbul’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını A Dergisi, doktorasını Namık Kemal’in edebiyat eleştirisi üzerine Nüket Esen’in danışmanlığında yaptı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metin (Everest Yayınları) kitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür (İş Bankası Yayınları) kitabını derledi. Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası romanının eleştirel basımını (İletişim Yayınları) hazırladı. Fatma Aliye ve Ahmet Mithat’ın Hayal ve Hakikat’inin (Everest Yayınları) ve Fatma Fahrünnisa’nın Dilharap’ının (Koç Üniversitesi Yayınları, Kevser Bayraktar ile) dil içi çevirilerini yaptı. Leylâ Erbil, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Nurdan Gürbilek, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergilerde ve kitap derlemelerinde yer aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir.