Deli Kadın Dergisi 2>

İlk sayısı 2014 yılının Mart ayında yayımlanan Deli Kadın Dergi, üç aylık feminist bir edebiyat, sanat ve politika dergisidir. Sayıları boyunca şiddet, cinsellik, bellek, paganlık ve cadılık gibi birçok konuyu feminist perspektiften incelemekle beraber teori, politika, sanat ve edebiyata ilişkin meseleleri yazı, söyleşi ve çevirilerle tartışmaya açtı.