Çimen Günay-Erkol 2>

Çimen Günay-Erkol yüksek lisans derecesini “Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatı’nda Suat Derviş’in Yeri” başlıklı teziyle 2001 yılında Bilkent Üniversitesi’nin Türk Edebiyatı Bölümü’nden, doktora derecesini ise “Türk Edebiyatı’nda Soğuk Savaş Erkeklikleri: 12 Mart Romanlarına Bir Bakış” başlıklı teziyle 2008 yılında Leiden Üniversitesi’nin Edebiyat Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Doktora tezi, 2016 yılında Broken Masculinities adıyla Central European University Press tarafından kitaplaştırıldı. 2008 yılından beri Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ders vermekte ve araştırma yürütmekte olan Günay-Erkol, 2010-2012 yılları arasında TÜBİTAK ve ESF tarafından desteklenen “Türkiye’de Kadın Edebiyatı” başlıklı bir araştırma projesinin, 2014-2017 yılları arasında ise “Edebiyatın Türkiye’nin Demokratikleşmesine Tanıklığı: Darbeler, Romanlar ve Tanıklık” başlıklı bir TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü üstlendi. İlgi alanları arasında erkeklik, tıbbi insani bilimler, sakatlık çalışmaları bulunmaktadır.