Ayşegül Utku Günaydın 2>

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı yüksek lisans programından “Tanzimat Romanında Kamusal Alan ve Serbest Zaman Etkinlikleri” başlıklı teziyle mezun oldu. 2012 yılında aynı bölümde “Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik Sorunsalı (1877-1923)” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde dersler verdi. İlgi alanları, cinsiyet ve kadın çalışmaları; 19. ve 20. yüzyıl Türk Edebiyatı; Viktorya dönemi romanları ve görsel sanatlardır. Bu konularda Doğu Batı, Millî Folklor, Monograf, PasajveVarlık gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Kadınlık Daima Bir Muamma: Osmanlı Kadın Yazarların Romanlarında Modernleşme adlı kitabı 2017’de Metis Yayınları tarafından yayımlanmıştır.