Ayşe Düzkan 2>

Gazeteci, yazar, editör. Feminist ve Kadınlara Mahsus Pazartesi dergilerini çıkartan kolektiflerde yer aldı, çeşitli anaakım ve alternatif mecralarda yazarlık ve gazetecilik yaptı, halen Özgürlükçü Demokrasi gazetesintde ve Artı Gerçek internet sitesinde yazıyor, Güldünya Yayınları’nın editörü.