Aylime Aslı Demir 2>

2012 yılından itibaren Kaos GL Derneği “Akademik ve Kültürel Çalışmalar” koordinatörlüğünü yürütmektedir. Kaos GL Dergi’nin editörlüğünü, hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQ+’ın genel yayın yönetmenliğini yapmakta olan Demir, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmalar’ın ve Uluslararası Feminist Forum’un organize etmekte. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilen “Queer Teori” ve “Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar” derslerini organize etti. Aralık 2015-Şubat 2016’da gerçekleşen “Gelecek Queer” ve Aralık 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen “Koloni” sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Türkiye’de ötekilik deneyimine sahip grupların cenazelerinde devlet tarafından uygulanan şiddeti ve bedenlerine yapılan müdahaleyi konu edinen “Öteki Olarak Ölmek” isimli kitabın editörlerinden biri.