Asuman Susam 2>

İzmir doğumlu. Ege Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo Tv. Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. İlk şiiri 1989 yılında Milliyet Sanat Dergisi’nde ve o yılın Genç Şairler Antolojisinde yayımlandı. O günden beri şiirleri, incelemeleri ve edebiyat okumaları, sinema yazıları çeşitli dergilerde yer almakta. 2016’da ilki sunulan Ruhi Su şiir ödülüne Kemik İnadı kitabıyla değer görüldü. ArtfulLiving’de Edebiyat ve Sinema yazıları yazdı. Ege Ünv. Kadın Çalışmaları Bölümü ile Didem Madak, Dekaum ile Tarih Dışında Bırakılan Kadınlar Sempozyumlarının düzenleme kurullarında yer aldı. Konak Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Öykü Günleri ile Uluslararası Şiir Buluşmaları’nın beş yıl süreyle düzenleme kurullarında yer aldı. PEN üyesi.