Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler

Toplumsal cinsiyet, beden kurgularını inşa eden ve besleyen normlar, bir yandan edebiyat metinlerini şekillendirip cinsiyetlendirir, sağlamlık gibi mekanizmaları ayakta tutarken; diğer taraftan kimi metinler bu mekanizmaların işleyişini alt üst etmekte. Heteronormatifliğin şekillendirdiği beden, cinsiyet, cinsellik, ilişkilenme kurgularının dışında, insan merkezcilikten uzak, melez ve sakat beden yaratımları, sabitlenmiş algıların yeniden düşünülmesini sağlamakta. Bu içeriklere sahip metinler, stereotipleştirilen temsil özelliklerini aşarak beden ve türleri başka formlarda yaratırlar. Bu bağlamda, kimi metinlerin sınırları belirlenmiş beden ve cinsellikleri nasıl yeniden ürettiklerini, diğerlerininse ne şekilde beden, cinsiyet ve tür normlarından saptığını, özcü, kurucu, normatif yaklaşımların hegemonyasını nasıl reddettiklerini tartışacağız.

Speaker:
Moderatör: Sibel Yardımcı Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar
Venue:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu