Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası

Bilimkurgunun, tanımı gereği, bilim, felsefe, politika gibi kurgu dışı alanlardan en fazla beslenen edebiyat türü olduğu söylenebilir. Mevcut teknolojiyle gelecek dünyanın olası durumları hakkında bir çeşit beyin fırtınasının sonucu olarak üretilmesi gereği, akademik mecraların da ilgisinin arttığı yapay zeka, insan ve makine ilişkileri, robot, android veya siborg oluşların gündelik hayatı nasıl etkileyeceği, güncel bilimkurgunun üzerinde durduğu konular arasındadır. 1980’lerde Donna Haraway’in yazdığı “siborg manifesto”, bir yandan sosyal bilimler alanındaki tartışmaları genel bilim dünyası gündemlerine eklemlerken, diğer yandan kurgu ile kurgu-dışı, bilimkurgu pratiğiyle insan-sahnesi arasında köprü işlevi görmüştür. Ursula K. LeGuin, Margaret Atwood gibi isimlerin öncülüğünde kadınların bilimkurgu edebiyatı, üretilen eserlerin sosyal ve politik meselelerle bir arada tartışmasına olanak tanıyan bir bütüncüllük oluşturmasının yanısıra, son yıllarda popüler kültürde kendisine büyük yer bulmaktadır. Android karakterlerin sanal-gerçeklik kurmacası Westworld’den klonlar arası işbirliğini şirketler arası bir mücadele üzerinden anlatan Orphan Black’e, çağdaş kültürel tüketimin en popüler alanı olan dizilerde bilimkurgu güncelliğini korumaktadır. Hatta Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü’nün ardından LeGuin’in Karanlığın Sol Eli kitabının da diziye uyarlanacağı haberi, bu güncelliğin süreceğine bir işarettir. Cinsiyet farklılıklarından ekolojik krize, makinelerin toplumsal hayat üzerindeki etkisinden üreme ve nüfus politikalarına; çok geniş bir çerçevede güncel meseleleri odağına alan bilimkurgunun yol göstericiliğinde, kadınlık, insanlık, insanlığın geleceği, insan-sonrası tartışmalarının her biri bu oturumu şekillendirecek başlıklar arasındadır. LeGuin ve Atwood başta, kadın bilimkurgu yazarlarının bilimkurgunun gelişiminde etkisini odağa alacağımız panelin, şu sorularla zenginleşmesi amaçlanmaktadır: Bilimkurgunun ortaya çıkışından 20. yy’ın ikinci yarısına, uzay savaşları, insanın diğer türlere karşı mücadelesi gibi konuları işleyen bilimkurguda; bugünün gündeminde hangi konular yer almaktadır? Bugünün bilimkurgusunu şekillendiren alt başlıkları kadın yazarlar nasıl etkilemektedir? Makineler, yapay zeka, siborg gibi kavramlar cinsiyetler ötesi bir alan sunmakta mıdır? İnsansonrası kavramını, cinsiyet, cinsellik ve üreme açısından nasıl tartışmalı?