Ekofeminist Yazı

1960’larda Hindistan’da Çipko Hareketi sırasında kadınlar korunmak/korumak için ağaçlara sarıldılar ve 1974 yılında akademi ilan etti; ekofeminizm. Egemen ataerkil yaşam modelinde, kadın doğaya (eve), erkek ise kültüre (dışarıya-kamusal alana) ait olarak kabul edilir. Doğa, kültürden, kadın da erkekten aşağı görülmektedir. Kadınların ezilmesi, ikinci plana itilmesi ve doğanın sömürülmesi arasında bağlantı kuran, bu nedenle, kadınların yeşil hareket içinde üretici ve uygulayıcı (kentte eylem ve söylem, kırsalda tarım araştırmaları, çiftçilik) olmalarını amaçlayan ekolojik feminist düşünce hareketi, 3.Dünya’da özellikle Asya’da etkin rol üslenmektedir. Günümüzde, doğa hareketlerinin çoğunun başını kırsalda yerel kadınlar çekerken, kadın edebiyatı kentte bu söylemi 17. yüzyıldan bu yana gizli ve alçak sesle konuşuyordu. Şiir ve felsefede başlayan bu fısıltı 1970’lerden sonra romanda gittikçe güçlendi ve kadın ‘doğa adına konuşma’ sorumluluğunu bilinçli/bilinçsiz üstlendi. Feminizm farklı adalet savunularına eklemlenebilen doğurgan bir direniş fikri olarak genişlerken, bu direnişin içinden ekofeminizm güçlü bir damar olarak capcanlı akıyor. Bütün devrimlerdeki gibi, edebiyatın ekolojik devrim için de öncül ses olduğunu varsayarak, bu oturumda ekofeminist yazının izleğinde şu sorulara cevap arıyoruz: Doğanın dişil adlandırmalar eşliğinde tahakkümüne karşıt kadın yazar öncelikle ‘erkek yapısı doğa-kadın imge özdeşliğini’ ayırmayı mı hedefliyor? Kadın yeryüzündeki tüm canlı türler adına konuşma gücünü yalnızca ezilen bir cins olmasından mı alıyor? Kurgu metinde ‘Doğa Adına Konuşmak’ ve ‘Doğayı Yazmak’  nasıl bir biçim ve dil örgüsü doğuruyor? Ekofeminist mesele kadın yazarlarda daha yenilikçi ve deneysel bir dil cesaretini de beraberinde getiriyor mu? Akımın Hindistan’daki hareketler sonrası edebiyata yansımaları düşünülürse, aktivizm-edebiyat-politika ilişkisi günümüzde nasıl yönleniyor? Ekofeminist yazı, edebiyatta insanmerkezciliğinin sonunu getirebilir mi? Eko-queer anlatım yolun neresinde?   Doğaya kaçan kadın hangi kadın?

Speaker:
Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar: İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay
Venue:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu