Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik

Aşkla kastedilen ille kadın ve erkeğin aşkı mı? Eşcinsel aşkın toplumda yeri var mı? Kadın ve erkeğin, homoseksüel ya da heteroseksüel bireylerin aşk deneyimleri toplumsal olarak nasıl farklılık göstermekte? Evlilik cinselliğin yasallaşması için bir zorunluluk mu? Bekaret kavramı, evlilik cinselliğin tabu olarak görülmesi yaşadığımız dünyanın halihazırda süren sorunları mı? Bütün bu sorular içinde bulunduğumuz toplumun kabulleri çerçevesinde tartışılmaya açıkken, Türkiye ve İsveç gibi iki başka ülkenin edebiyatında kendilerine nasıl cevaplar bulmaktalar? Bu forumda, sorduğumuz sorular ışığında, edebiyat tarihlerimizde üretilen eserlerde aşkın ve cinselliğin, cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin nasıl bir çerçevede ele alındığını tartışmaya açacağız. Edebiyat toplumsal cinsiyet rollerini ve heteronormativiteyi eleştiriyor mu, yoksa mevcut normları yeniden mi üretiyor? Bu soru ekseninde edebiyatın toplumsal dönüştürücülüğünü de merceğe almayı tasavvur etmekteyiz.

Speaker:
Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı: Elisabeth Hjorth
Venue:
Kadın Eserleri Kütüphanesi