Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor?

Virginia Woolf kadınlara yazmak için kendilerine ait bir odanın ve kendilerine ait bir gelirin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Ama o odanın içinde bulunduğu ülkenin koşulları ve o gelirin nasıl kazanıldığı kadınların hayatlarını, zihinleri ve yazma pratiklerini şekillendiriyor. Coğrafya gerçekten kader mi? Yaşadıkları ülkenin siyasal toplumsal koşulları kadınların edebiyatını nasıl etkiliyor? Kadınların edebiyatı coğrafyanın kaderini değiştirmenin yollarından biri olabilir mi? Bu forumda (panelde?) bunları tartışacağız.

Speaker:
Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari