Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet

Türkiye edebiyatında ve edebiyat eleştirisinde erkek egemen bir anlayış hâkimdir. “Kadın” şairlerin şiirlerine yönelik eleştirel değerlendirmeler söz konusu olduğunda bu belirleme net bir biçimde ortaya çıkar. Şiirlerin analizinden ziyade, şairlerin öz yaşam öyküleri, kadın olmalarına “rağmen” edebiyatta varlık göstermeleri öne çıkarılır; kadın yazını toplumsal ve tarihsel koşullar göz ardı edilerek değerlendilir. Bu oturumda sözü edilen edebiyat anlayışı tartışmaya açılacak, “kadın” şairlerin şiirleri edebiyatın kendi araçlarıyla incelenerek poetik açıdan değerlendirilecek, ataerkil anlayışın etkisiyle biçimlenen eril söylemin şiirlerin inşasındaki etkilerine bakılacaktır. Türkiye şiirinde “kadın” şairlere ait bir poetikadan söz edilip edilmeyeceği ve şairlerin şiirlerinde eril söylemin hâkimiyetini sürdürüp sürdürmediği tartışılacaktır.

Speaker:
Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer
Venue:
Kadın Eserleri Kütüphanesi