Yuvarlak Masa: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet

Bu oturum üniversitelerdeki, lisans ve lisansüstü düzeylerde verilen edebiyat eğitimine odaklanarak, toplumsal cinsiyet tartışmalarının bu eğitime nasıl dahil edilebileceği, bu eğitim dahilinde nasıl ele alınabileceği üzerinde duruyor.
Venue:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Katılımcılar:
Moderatör: Olcay Akyıldız, Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız