Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji

Ana akım edebiyatın dışında kalan korku ve fantazya türleri, çoğu platformda hâlâ tartışma gündemine alınmaya değer görülmemektedir. Her ne kadar toplum meselelerinden uzak bir hikaye anlatıcılığının söz konusu olduğu düşünülse de, aslında çoğu fantastik eser tarihteki olaylara ya da güncel meselelere göndermeler içerir, ‘genel’ edebiyata kıyasla daha üst düzeyde bir metafor yaratımı gerektirerek, edebiyatın zor bir kolunu oluşturur. Korku türünün de kültürel farklılıklara ve topluma özgün korkulara odaklandığını, yaşanılan coğrafyanın tarihinden ve mitolojik anlatılarından, efsanelerinden yararlandığını söylemek mümkündür. Sözlü hikaye anlatıcılığının zengin olduğu Anadolu coğrafyasında günümüzde üretilen korku ve fantazya edebiyatı da, bu birikimin ışığında yeniden ele alınmakta ve geçmişin efsane ve inanışlarından, bugünün dünyasındaki gündelik meselelere kapsamlı bir boyutta yorumlanmaktadır. Kadınların kahramanlık öyküleri, güçlü kadın karakterlerin inşası gibi konuların yerel mitolojiden hareketle tartışılacağı panelde, günümüz kadınının gerçek hayatta karşılaştığı şiddet ve baskıya, çağdaş korku ve fantazya yazınında ne kadar ve ne şekilde değinilmekte olduğu konuları, mevcut edebi örnekler çerçevesinde ele alınarak: Kültürel farklılıkların korku ve fantazya türleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Mitolojik anlatı ve/ya tarihsel gerçeklerden beslenen eserler, yerellik/evrensellik ikiliğinin hangi kutbunda, ne şekilde yer alır? Fantazya türünün erkek yazarların kaleminden çıkan erkek karakterlerin hakimiyetinde olduğu söylenebilir mi? Korku ve fantazya edebiyatında kadın karakterlerin rolü ve işlevi açısından göze çarpan farklılıklar nedir? Kadın karakterler, güçlü ve önemli role büründükçe ‘erkeksi’ özellikler mi edinir? Sorularına konukların ve katılımcıların katkılarıyla cevap arıyoruz.

Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Katılımcılar:
Moderatör : Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Çobanoğlu, Özlem Ertan