15.00 – 15.30
Konuşmacılar:
Suzi Erşahin, Seval Şahin, Sibel Yardımcı
Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
16.00 – 18.00

Panel: Türkiye-İsveç Kadın Yazını

Sibel Irzık, “Çağdaş Türkiye Kadın Yazınında Yas ve Siyaset” Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de edebiyatın toplumsal travma ve kayıpları dillendirme, kaydetme, geleceğe taşıma işlevinin, bu işlevin imkanları ve sınırlarının tartışılması edebiyat eleştirisinde önemli bir yer tutuyor. Ben bu konuşmada yas ve ağıtın geleneksel olarak kadınlar tarafından yüklenilen, kadınlarla ilişkilendirilen etkinlikler olmasından yola…

Katılımcılar:
Moderatör: Çimen Günay-Erkol ; Konuşmacılar: Jale Parla, Hanna Hallgren, Sibel Irzık
Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
18:15 – 19:00
Konuşmacı:
Latife Tekin
Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
11:00 - 13:00

Suat Derviş Edebiyatı

“Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını; Bir kere eğemedim bu kadının başını.” Nazım Hikmet, Gölgesi’nden. Nazım böyle yazmış Suat Derviş (1905-1972) için. Başı eğilmeyen kadın, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner ile evliyken ‘Baraner’in karısı’ olarak takdim edildiği bir ortamda “Ben yazar Suat Derviş’im. Kimsenin karısı olarak yâd edilemem” cümlesini kuran, kadınlığa ‘yakıştırılan’…

Katılımcılar:
Moderatör: Ayla Duru Karadağ; Konuşmacılar: Ayşegül Utku Günaydın, Senem Timuroğlu, Sevdagül Kasap ve Emine Hızır
Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
14:00 – 15:45

Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji

Ana akım edebiyatın dışında kalan korku ve fantazya türleri, çoğu platformda hâlâ tartışma gündemine alınmaya değer görülmemektedir. Her ne kadar toplum meselelerinden uzak bir hikaye anlatıcılığının söz konusu olduğu düşünülse de, aslında çoğu fantastik eser tarihteki olaylara ya da güncel meselelere göndermeler içerir, ‘genel’ edebiyata kıyasla daha üst düzeyde bir metafor yaratımı gerektirerek, edebiyatın zor…

Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Katılımcılar:
Moderatör : Hazal Çamur; Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Sacide Çobanoğlu, Özlem Ertan
16:00 - 17:30

Yuvarlak Masa: Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet

Bu oturum üniversitelerdeki, lisans ve lisansüstü düzeylerde verilen edebiyat eğitimine odaklanarak, toplumsal cinsiyet tartışmalarının bu eğitime nasıl dahil edilebileceği, bu eğitim dahilinde nasıl ele alınabileceği üzerinde duruyor.…

Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Katılımcılar:
Moderatör: Olcay Akyıldız, Konuşmacılar: Hanna Hallgren, Hazal Halavut, Olcay Akyıldız
17:45 – 18:45
Katılımcılar:
Amanda Svensson & Tuğba Doğan
Mekan:
MSGSÜ Fındıklı Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
12:00 - 14:00

Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil

80’ler sonrasında öykünün başat meselesi kurguyken, günümüzde biçim ve dilin de önem kazandığını görüyoruz. Az okunan öykü, yenilikçi, deneyci ve keşifçi yazı eylemine olanak tanıması açısından, yazarın belki de en bağımsız olduğu ve kaleminin sınırlarını zorladığı devingen bir tür olarak öne çıkıyor. Günümüzde görsel olana biçilen paha yazarı dilde imge-yoğun biçime yöneltiyor. Çabuk tüketilmeyen, fotoğraf…

Katılımcılar:
Moderatör: Seval Şahin; Konuşmacılar: Amanda Svensson, Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
15:00 – 18:00

Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet

Türkiye edebiyatında ve edebiyat eleştirisinde erkek egemen bir anlayış hâkimdir. “Kadın” şairlerin şiirlerine yönelik eleştirel değerlendirmeler söz konusu olduğunda bu belirleme net bir biçimde ortaya çıkar. Şiirlerin analizinden ziyade, şairlerin öz yaşam öyküleri, kadın olmalarına “rağmen” edebiyatta varlık göstermeleri öne çıkarılır; kadın yazını toplumsal ve tarihsel koşullar göz ardı edilerek değerlendilir. Bu oturumda sözü edilen…

Katılımcılar:
Moderatör: Ruken Alp; Konuşmacılar: Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren, Nilay Özer
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
09.00 – 17:00

Kadın Yazarlar Belleği Sergisi (11-16 Mart 2018)

Bu sergi bugün aramızda olmayan edebiyatçı, dergici, gazeteci, çevirmen, felsefeci, kütüphaneci  kadınların siyah beyaz fotoğraflarından bir seçki olacak. 26 ‘yazan kadın’ kitap raflarından bizi izleyecekler, seslerimize karışacak sesleri, yazıları… 1862 doğumlu Fatma Aliye hanımdan 1885’li Hayganuş Mark’a ve 1897’li Maria Yordanidu’dan 1970 doğumlu Didem Madak’a bellek tazeleyeceğiz.…

Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
18:00 - 19:45

Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet

Çocuk kitapları belirli yaş gruplarına göre sınıflandırılmanın yanı sıra, zaman zaman cinsiyete bağlı olarak da ayrıştırılmaktadır. Kızlar ve erkeklere yönelik üretilip pazarlanan kitaplar bir yana, türler açısından da kız ve erkek çocukların ilgileri konusunda çeşitli önyargılar söz konusudur. Kızların erkeklere nazaran daha çok okuduğu ve toplumsal meselelere odaklanan kitaplara daha fazla ilgi duydukları düşünülmektedir. Erkek…

Katılımcılar:
Moderatör: Zarife Biliz; Konuşmacılar: Fatih Erdoğan, Melek Özlem Sezer, Sassa Buregren, Süleyman Bulut
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
20.00 - 21.00

Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor?

Virginia Woolf kadınlara yazmak için kendilerine ait bir odanın ve kendilerine ait bir gelirin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Ama o odanın içinde bulunduğu ülkenin koşulları ve o gelirin nasıl kazanıldığı kadınların hayatlarını, zihinleri ve yazma pratiklerini şekillendiriyor. Coğrafya gerçekten kader mi? Yaşadıkları ülkenin siyasal toplumsal koşulları kadınların edebiyatını nasıl etkiliyor? Kadınların edebiyatı coğrafyanın kaderini…

Katılımcılar:
Moderatör: Ayşe Düzkan; Söyleşi Ortağı: Marjaneh Bakhtiari
18:30 - 21:00

Atölye: “Tuhaf” Çocuk Öyküleri

(Atölye 20 kişiyle sınırlıdır, lütfen bilgi@kadinyazisi.com adresinden kayıt olunuz.) Çocuk edebiyatında “öteki”nin gündeme alınacağı atölye çalışmasında, son yıllarda örnekleri sayıca artmakta olan “tuhaf” çocuklar ya da gelenekselin dışındaki aile ve yaşam biçimlerinin öykülerini yazmayı amaçlıyoruz.…

Katılımcılar:
Yürütücü: Sassa Buregren
Mekan:
İsveç Araştırma Enstitüsü
19:15 – 21:00

Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik

Yetişkin ve çocuk edebiyatına annelik kavramı üzerinden yaklaşmak amacındaki yuvarlak masa toplantısı, kadın yazı-sında anne karakterler ve annelik durumlarının nasıl işlendiğini merkeze alarak, anneliğin özgür bir seçim olup olmadığı sorusu içinden, annelik-fedakârlık ilişkisi, tek anne, başka anne öznelerini konuk ve katılımcıların katkısıyla tartışacaktır.…

Katılımcılar:
Moderatör: Aylın Dikmen; Konuşmacılar: Aylın Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan, Tülin Kozikoğlu
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
18:00 - 19:45

Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler

Kendisini feminist bir çizgi roman sanatçısı, illüstratör ve müzisyen olaran tanımlayan İsveçli sanatçı Karolina Bång, ürettiği eserlerde cinsiyet kavramını tersyüz ediyor. Çizgi roman, manga ve animeler üzerine araştırmalar yapan Buket Akgün ise, derslerinde kurmaca eserlerde cadılara yer veriyor. Biri sanatçı, diğeri akademisyen olan bu iki isim Japonya’dan İsveç’e farklı kültürlerde çizgi roman, grafik roman, manga gibi…

Katılımcılar:
Moderatör: Gülcan Yıldız; Konuşmacılar: Buket Akgün, Karolina Bång
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
20:00 - 21:00

Performans

https://www.facebook.com/istanbulperformanceart/…

Katılımcılar:
Didem Erk & Şafak Çatalbaş- İstanbul Performance Arts; Esen Kunt- İstanbul Performance Arts
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
18.30 – 21.00

Atölye: Grafik Roman I

(Atölye 20 kişiyle sınırlıdır, lütfen bilgi@kadinyazisi.com adresinden kayıt olunuz.) İsveçli grafik roman sanatçısı Karolina Bång yürütücülüğünde gerçekleştirilecek iki günlük atölye çalışmasında, karakter kimliklerini oluşturan normativenin sorgulanmasıyla, karakterlerin alışıldık tiplemelerden nasıl arındırılabileceği yönünde giriş uygulamaları yapılacaktır. 1. Gün: Öykü ve çizgi romanlar anlatılarındaki normların feminist eleştirisi. Feminist çizgi roman ya da grafik roman senaryosu nasıl geliştirilebilir?…

Katılımcılar:
Yürütücü: Karolina Bång
Mekan:
İsveç Araştırma Enstitüsü
17.00 - 18.30

5 Çayı Şiir Okuması

Pera Café’de 15 Mart Perşembe günü Sevinç Çalhanoğlu, Ece Eldek ve Deniz Gül kitaplarıyla 5 Çayına eşlik ediyor. Çalhanoğlu, kitabı Evde Bir Gezinti (periferik)’ de annesiyle ve evle iletişimde kalarak evi arşınlıyor, eşeliyor ve her şeyi ortalığa saçıyor. Eldek, “5 Çayı Şiir Okuması” için şiirlerinden oluşturduğu derlemesinde, yaşanılan anların ağırlığını; tüm kalabalıktan çekip kendi dilinde tekrarlayarak, çevirerek,…

Katılımcılar:
Sevinç Çalhanoğlu, Ece Eldek, Deniz Gül
Mekan:
Pera Müzesi, Kafeterya
10:00 - 14:00

Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri

(Atölye 25 kişiyle sınırlıdır, lütfen cinsadimlar@sabanciuniv.edu adresinden kayıt olunuz.)   Yaşadığımız şehri ne kadar tanıyoruz? Önünden onlarca kez geçtiğimiz binaların, sokakların, parkların ve meydanların nelere tanıklık ettiğini, kimlerin hikayelerine kucak açtığını biliyor muyuz? Toplumsal hafızadaki suskunlukların şehrin mekanlarına, sokaklarına, parklarına nasıl yansıdığını görebiliyor muyuz? Bizler Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri ekibi olarak toplumsal…

Mekan:
Balat
18:30 – 21:00

Atölye: Grafik Roman II

(Atölye 20 kişiyle sınırlıdır, lütfen bilgi@kadinyazisi.com adresinden kayıt olunuz.) İsveçli grafik roman sanatçısı Karolina Bång yürütücülüğünde gerçekleştirilecek iki günlük atölye çalışmalarında, karakter kimliklerini oluşturan normativitenin sorgulanmasıyla, geleneksel tiplerden nasıl arınılacağının uygulamalarına giriş yapılacaktır. 2. Gün: Öykü ve çizgi roman anlatılarındaki mevcut normların cinsiyetler açısından eleştirel perspektiflerle ele alınması. Karakterin normal görünmesini sağlayan normu, öykü nasıl…

Katılımcılar:
Yürütücü: Karolina Bång
Mekan:
İsveç Araştırma Enstitüsü
16:45 – 17:45

Okuma ve Söyleşi

Jessica Schiefauer, cinsiyet değiştiren bir karakteri anlatan romanı “Oğlanlar / The Boys” üzerine, kitabı Türkçe’ye kazandıran Ayşe Düzkan ile söyleşecek. Söyleşi esnasında, her ikisi de, romandan çeşitli bölümleri hem İngilizce hem Türkçe’de okuyacaklar.…

Katılımcılar:
Ayşe Düzkan & Jessica Schiefauer
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
18:00 - 19:45

Forum: Yayıncılık

Yayıncılık politikalarını belirleyen saikler yalnızca içeriden değil aynı zamanda dışarıdan, dünya ve ülke şartları tarafından oluşmaktadır. Yayın kurulunun kararları kadar, siyasi ve kültürel atmosfer de metinler üzerinde/içerisinde belirleyicidir. Metinlerin maruz kaldığı sansür hatta ilk aşamada kişinin kendine uyguladığı otosansür, bu dış belirleyicilerin ilk sonuçlarıdır. Ardından içeriden, erkek editör ve yazarların başat olduğu dergiler, diziler, kurullar,…

Katılımcılar:
Moderatör: Aksu Bora; Konuşmacılar: Aksu Bora-Ayizi, Aylime Aslı Demir-KaosGL, Ayşe Düzkan-Güldünya, Eda Ağca-Delikadın, Meryem Selva İnce-Reçel Blog, Müge Gürsoy Sökmen-Metis, Nalan Çelik-Türkiye Yazarlar Sendikası, Öykü Özçinik-Sel, Tülay Ferah-Türkiye Yazarlar Sendikası, Yonca Cingöz-Türkiye Yayıncılar Birliği
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
20:00 – 21:00

Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik

Aşkla kastedilen ille kadın ve erkeğin aşkı mı? Eşcinsel aşkın toplumda yeri var mı? Kadın ve erkeğin, homoseksüel ya da heteroseksüel bireylerin aşk deneyimleri toplumsal olarak nasıl farklılık göstermekte? Evlilik cinselliğin yasallaşması için bir zorunluluk mu? Bekaret kavramı, evlilik cinselliğin tabu olarak görülmesi yaşadığımız dünyanın halihazırda süren sorunları mı? Bütün bu sorular içinde bulunduğumuz toplumun…

Katılımcılar:
Moderatör: Sevgi Hilton; Söyleşi Ortağı: Elisabeth Hjorth
Mekan:
Kadın Eserleri Kütüphanesi
11:00 - 13:00

Ekofeminist Yazı

1960’larda Hindistan’da Çipko Hareketi sırasında kadınlar korunmak/korumak için ağaçlara sarıldılar ve 1974 yılında akademi ilan etti; ekofeminizm. Egemen ataerkil yaşam modelinde, kadın doğaya (eve), erkek ise kültüre (dışarıya-kamusal alana) ait olarak kabul edilir. Doğa, kültürden, kadın da erkekten aşağı görülmektedir. Kadınların ezilmesi, ikinci plana itilmesi ve doğanın sömürülmesi arasında bağlantı kuran, bu nedenle, kadınların yeşil…

Katılımcılar:
Moderatör: Feryal Saygılıgil; Konuşmacılar: İpek Şahbenderoğlı, Sevcan Tiftik, Simlâ Sunay
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
14:00 - 16:00

Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler

Yazarlığını başkalarının paltosundan çıkmadan, egemenin geleneğini devam ettirmeden ve bir toplumun edebiyatının Kafka’sı olmadan sürdürenlerin yazın damarları farkındalıklarla beslenir. Türkçede türün ilk nüvelerini verdiği Osmanlı romanından günümüze, alternatif kurmaca evreni, sırtını ötekine dönmeden dayanışmayla yaratılır. Türkçe romanın ilk örneklerinde bir yandan kadınların yaşam tarzları, giyimi, davranışları modernleşme penceresinden sunulurken diğer yandan kadınların hak arayışları ve…

Katılımcılar:
Moderatör: Müge Gürsoy Sökmen; Konuşmacılar: Ayşegül Devecioğlu, Elisabeth Hjorth, Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
16:15 - 17:30

Söyleşi: Sema Kaygusuz “Edebiyatın Kuşkusu”

Genel olarak, bir kavrayış ya da bir edim olarak edebiyat üstüne düşündüğümüzde onu daima bir uyanıklık hali, huzursuzluk uyandıran bir karşı söz, hakikatle en yakın ilişkiyi kuran üstün gerçeklik alanı olarak ele alırız. Edebiyatı bu şekilde tanımak, tanımlamak hayatımızı kolaylaştırır da. Peki ya edebiyat kendi üstüne düşünür mü? Edebiyat ne zaman kendinden kuşkulanır ya da?…

Katılımcılar:
Sema Kaygusuz
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
12:00 – 14:00

Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler

Toplumsal cinsiyet, beden kurgularını inşa eden ve besleyen normlar, bir yandan edebiyat metinlerini şekillendirip cinsiyetlendirir, sağlamlık gibi mekanizmaları ayakta tutarken; diğer taraftan kimi metinler bu mekanizmaların işleyişini alt üst etmekte. Heteronormatifliğin şekillendirdiği beden, cinsiyet, cinsellik, ilişkilenme kurgularının dışında, insan merkezcilikten uzak, melez ve sakat beden yaratımları, sabitlenmiş algıların yeniden düşünülmesini sağlamakta. Bu içeriklere sahip metinler,…

Katılımcılar:
Moderatör: Sibel Yardımcı Konuşmacılar: Gülkan Noir, Irmak Zileli, Jessica Schiefauer, Zeynep Kaçar
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
15:00 – 17:00

Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası

Bilimkurgunun, tanımı gereği, bilim, felsefe, politika gibi kurgu dışı alanlardan en fazla beslenen edebiyat türü olduğu söylenebilir. Mevcut teknolojiyle gelecek dünyanın olası durumları hakkında bir çeşit beyin fırtınasının sonucu olarak üretilmesi gereği, akademik mecraların da ilgisinin arttığı yapay zeka, insan ve makine ilişkileri, robot, android veya siborg oluşların gündelik hayatı nasıl etkileyeceği, güncel bilimkurgunun üzerinde…

Katılımcılar:
Moderatör: Dijan Özkurt; Konuşmacılar: Jessica Schiefauer, Karun Çekem, Kutlukhan Kutlu, Nihan Sarı, Seran Demiral
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
17:15-17:45

Performans

Ayşe Lebriz Berkem, Başak Özdoğan…

Katılımcılar:
Ayşe Lebriz Berkem, Başak Özdoğan
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu
18:00 – 18:45
Katılımcılar:
Ayfer Tunç
Mekan:
MSGSÜ Bomonti Konferans Salonu